Warsaw Business Guide - logo

NAUKA INNOWACJE BIZNES

NIB 1 2023 m size

Szanowni Czytelnicy,

     Czasopismo Nauka Innowacje Biznes jest jedynym w Polsce oryginalnym, autorskim czasopismem poświęconym tak wnikliwym rozważaniom na tematy jak: unikatowość nauki, osiągnięcia naukowo-badawcze, obszary badawcze, projekty badawcze, zespoły naukowo-badawcze, współpraca z przemysłem, gospodarką, biznesem, z szeroko rozumianym otoczeniem społeczno-gospodarczym, partnerstwu gospodarczemu, wynalazkom, odkryciom,  a także innowacjom, interdyscyplinarności i multidyscyplinarności nauki, nowym technologiom, nowemu przemysłowi itp. 

 

                Zapraszamy do lektury bieżącego numeru czasopisma „Nauka Innowacje Biznes”. 

     Numer czasopisma otwiera artykuł pt.: „Platforma transakcyjna dla giełd” opisujący innowacyjny projekt prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Projekt bazujący na osiągnięciach i możliwościach  nauki w zastosowaniu do nowych rozwiązań z przełożeniem na wzrost gospodarczy i rozwój biznesu. 

               W numerze czasopisma przeczytają Państwo trzy artykuły poświęcone Jubileuszom.  

55 lat Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

70 lat Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej. 

90 lat Orientalistyki na Uniwersytecie Warszawskim. 

Również znajdą Państwo artykuły dedykowane innowacyjności z Instytutu Metali Nieżelaznych i Krakowskiego Instytutu Technologicznego - Sieć Badawcza Łukasiewicz.

Artykuł na temat Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie prezentujący studia wojskowe i cywilne oraz rozwój  naukowy.

Profesor Marta Miączyńska przedstawia Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie.  

   Misją czasopisma Nauka Innowacje Biznes jest prezentowanie unikatowej działalności, osiągnięć i potencjału Instytutów, Uczelni, Wydziałów, projektów i zespołów badawczych, innych jednostek działających i współpracujących w obszarze nauki, innowacji, gospodarki, przemysłu, biznesu, nowych technologii. 

             Czasopismo „Nauka Innowacje Biznes” popularyzując wiedzę na temat unikatowości, potencjału, rozwoju, osiągnięć nauki; inspiruje i stanowi impuls do nawiązywania współpracy i partnerstwa gospodarczego oraz tworzenia relacji biznesowych pomiędzy światem nauki, badań i rozwoju a światem gospodarki, przemysłu i biznesu.

Życzymy  inspirującej lektury

Mariusz Blimel 

redaktor naczelny

 

zamów przez This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., wydanie papierowe 29 zł ( w tym koszt wysyłki- list polecony), ebook w cenie 25 zł

nauka innowacje biznes

 • logo na www Wydzia Chemii UJ 
 • wat 75 
 • logo wcy na www png
 • LOGO 55 lecie na www
 • wczt uam
 • IEn logo kopia
 • iitd pan
 • imol pan
 • sco kielce
 • 70 lecie wmw upp
 • wmw upp
 • IGSMiE logo PL CMYK
 • UP logo

Welcome to the leading company delivering services that combine quality, reliability and compliance!

Follow us:

Kontakt

Newsletter

Get latest updates and offers.
Poland Business Guide 2024