Warsaw Business Guide - logo

NAUKA INNOWACJE BIZNES

3 4 2023 cover na www

 

Szanowni Czytelnicy,

                    

       Zapraszamy do lektury bieżącego numeru czasopisma „Nauka Innowacje Biznes”. Czasopisma popularyzującego wiedzę na temat: unikatowości i rozwoju badań naukowych, osiągnięć i potencjału nauki, a także innowacyjnych projektów badawczych. Czasopisma mającego za cel inspirowanie współpracy i partnerstwa gospodarczego oraz tworzenia relacji biznesowych pomiędzy światem nauki, badań i rozwoju a światem gospodarki, przemysłu i biznesu.

       Numer czasopisma otwiera wywiad z profesorem Zygmuntem Lalakiem, prorektorem ds. badań Uniwersytetu Warszawskiego, pt.: „Chcemy być najlepsi!”, stanowiący zarazem wstęp do prezentacji programu Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza na Uniwersytecie Warszawskim.

      Następny artykuł zatytułowany „Platforma transakcyjna dla giełd” prezentuje innowacyjny projekt badawczy realizowany w Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 

       Kolejny artykuł opisuje nową aparaturę do badań materiałów w Politechnice Lubelskiej.

 

       Profesor Rafał Rakoczy mówi na temat wyjątkowej jakości kształcenia i prowadzenia badań naukowych na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

 

       Bieżący numer czasopisma zamyka artykuł przedstawiający Akademię Wodorową - wspólne przedsięwzięcie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie i Grupy Azoty S.A. w ramach Zachodniopomorskiej Doliny Wodorowej.

 

 

 

Życzę inspirującej lektury

Mariusz Blimel 

redaktor naczelny

 

zamów przez This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., wydanie papierowe 29 zł ( w tym koszt wysyłki- list polecony), ebook w cenie 25 zł

 

 

nauka innowacje biznes

 • logo na www Wydzia Chemii UJ 
 • wat 75 
 • logo wcy na www png
 • LOGO 55 lecie na www
 • wczt uam
 • IEn logo kopia
 • iitd pan
 • imol pan
 • sco kielce
 • 70 lecie wmw upp
 • wmw upp
 • IGSMiE logo PL CMYK
 • UP logo

Welcome to the leading company delivering services that combine quality, reliability and compliance!

Follow us:

Kontakt

Newsletter

Get latest updates and offers.
Poland Business Guide 2024