Warsaw Business Guide - logo

NAUKA INNOWACJE BIZNES

 

Misja Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach ujęta jest w następujących słowach:

niesienie wszechstronnej pomocy Pacjentom oraz ich rodzinom zmagającym się z chorobami nowotworowymi.

 

https://www.onkol.kielce.pl/

 

 

Dr hab. n. med. Stanisław Góźdź prof. UJK – Dyrektor ŚCO w Kielcach:

Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach jest nowoczesną placówką onkologiczną. Pacjent otrzymuje u nas kompleksową opiekę onkologiczną: stacjonarną, dzienną i ambulatoryjną, począwszy od diagnozy przez leczenie, aż po rehabilitację i opiekę psychologiczną. W strukturach naszego Centrum funkcjonują Kliniki: Chirurgii Onkologicznej, Chirurgii Klatki Piersiowej, Chirurgii Głowy i Szyi, Urologii, Ginekologii, Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Onkologii Klinicznej z działem chemioterapii, Hematologii i Transplantacji Szpiku, Radioterapii, Brachyterapii i Hipertermii, Endokrynologii, Diagnostyki i Terapii Gastroenterologicznej, oraz 32 poradnie specjalistyczne. Diagnostykę realizują wyposażone w wysokospecjalistyczny sprzęt zakłady: Patologii Nowotworów, Diagnostyki Obrazowej, Panendoskopii, Medycyny Nuklearnej z Ośrodkiem PET oraz laboratoria (Diagnostyki Laboratoryjnej, Mikrobiologii Klinicznej, Markerów Nowotworowych, Diagnostyki Molekularnej i Metod Fizycznych). Chorym znajdującym się w fazie terminalnej zapewniamy opiekę paliatywną i hospicyjną w Dziale Medycyny Paliatywnej.

Prowadzimy działalność dydaktyczno-szkoleniową oraz badania naukowe, współpracujemy z międzynarodowymi organizacjami: International Agency for Research on Cancer, European Network of Cancer Registries, European Organisation of Cancer Institutes i Międzynarodową Agencją Atomistyki w Wiedniu oraz z ośrodkami National Cancer Institute (Waszyngton, USA). Dysponujemy w tej chwili jednym z najlepszych w kraju Zakładem Biologii Molekularnej, cieszącym się również uznaniem w Europie i na świecie. Od naszego ośrodka zaczęła się w Polsce era rezonansu magnetycznego, ponieważ tylko zespół Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach potrafił obsługiwać i odczytywać wyniki badań wykonywanych na tym urządzeniu. Potwierdzeniem wysokiej jakości świadczonych przez nasz ośrodek usług są przyznane certyfikaty. W Centrum został wdrożony system zarządzania jakością ISO 9001:2008 i bezpieczeństwem żywności ISO 22000:2005. W naszym Centrum Onkologii działa drugi w Polsce Breast Cancer Unit, oferujący kompleksową diagnostykę i leczenie nowotworów piersi, potwierdzoną certyfikatem Światowego Towarzystwa Senologicznego (SIS). Nasz ośrodek jest liderem w leczeniu chorych z rakiem piersi w regionie świętokrzyskim. Leczą się u nas także pacjentki z całej Polski.

 

Kompleksowa opieka

Zapewniamy kompleksową opiekę onkologiczną, stosując najnowocześniejsze standardy diagnozowania, leczenia i rehabilitacji. Szczególne wysiłki podejmujemy w celu podniesienia w społeczeństwie wiedzy na temat choroby nowotworowej, aktywnie realizujemy programy profilaktyczne. Onkologia to specyficzne usługi medyczne, wymagające stałej interakcji lekarza z pacjentem, w związku z tym postawa lekarza wobec chorego ma ogromne znaczenie w kreowaniu wizerunku naszej placówki. Pacjent nie wie do czego służą skomplikowane narzędzia, nie rozumie nazw wymienianych przez lekarza, dlatego potęguje to konieczność budowania zaufania do lekarzy i placówki.

 

Plany na przyszłość

Mając świadomość, że liczba zachorowań na nowotwory będzie wzrastać, nie możemy siedzieć bezczynnie. Kiedyś dziennie leczyliśmy 300 pacjentów, teraz - tysiąc, a nawet ich liczba dochodzi do 1400. Dlatego planujemy rozbudowę Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach. Konieczne jest poszerzenie działu biologii molekularnej o immunoterapię poprzez budowę ośrodka immunoterapii adoptywnej nowotworów z zapleczem dla inżynierii genetycznej, rozbudowa zakładu radioterapii o nowe urządzenia. W planach mamy również budowę kliniki medycyny paliatywnej, która będzie spełniała wszystkie standardy, rozbudowanie zakładu rehabilitacji do kliniki kompleksowej rehabilitacji, której na razie mamy jakby tylko zalążek, ale potrzebujemy jeszcze m.in. basenu. Niezbędny jest również pawilon profilaktyki onkologicznej, w którym pacjenci byliby diagnozowani. Na miejscu mogliby też dowiedzieć się, w jaki sposób się odżywiać, by w przyszłości uniknąć zachorowania na nowotwór. 

 

Nasze atuty

Od początku marzyło mi się utworzenie Centrum Onkologii, które będzie służyło pacjentowi, będzie dla niego przyjazne, w którym chory będzie mógł otrzymać pomoc, nadzieję i wsparcie. Zawsze powtarzam, że pacjent jest bardzo mądry, wszystko widzi i najlepiej potrafi ocenić naszą pracę. Nie ma lepszej informacji niż ta, którą pacjent przekazuje pacjentowi. Powoli uzyskaliśmy to zaufanie i dzisiaj przyjeżdżają do nas pacjenci z całej Polski, a w naszym Centrum jest dla nich dostępne wszystko to, czym dysponuje współczesna onkologia.

 

Najważniejsze inwestycje

Krokiem milowym było uruchomienie w 2008 roku pozytonowego tomografu emisyjnego z nowoczesnymi możliwościami identyfikacji nowotworów, było to wówczas drugie takie urządzenie w Polsce. W 2014 roku zakończyliśmy rozbudowę Kliniki Hematologii wraz z Ośrodkiem Transplantacji Szpiku. W Klinice są leczeni chorzy cierpiący na nowotwory układu krwiotwórczego oraz inne schorzenia hematologiczne, m.in. z niedokrwistością, zaburzeniami krzepnięcia krwi i odporności. W skład nowej Kliniki wchodzą trzy oddziały: Hematologii i Nowotworów Krwi, Leczenia Ostrych Białaczek oraz Transplantacji Szpiku ze stanowiskiem do intensywnego nadzoru. Klinika została wyposażona we własne laboratorium naukowe i diagnostyczne oraz pracownię preparatyki szpiku. Rozbudowaliśmy Klinikę Urologii, rozpoczęło działalność call center, dzięki któremu pacjenci mogą telefonicznie zarejestrować się do onkologa oraz otrzymują praktyczne informacje o przygotowaniu się do badań czy zabiegów diagnostycznych i leczniczych.

 

Innowacyjność Szpitala

Można powiedzieć, że Świętokrzyskie Centrum Onkologii kreuje lokalny oraz ogólnopolski sektor innowacyjny. W ŚCO funkcjonuje Biobank, który gromadzi próbki biologiczne dla prowadzenia badań innowacyjnych na potrzeby nowoczesnej diagnostyki oraz farmakoterapii. Prowadzimy intensywną działalność naukowo-badawczą o dużym potencjale aplikacyjnym oraz komercyjnym. Realizujemy projekty badawcze w zakresie: 

- radiobiologia – wpływ promieniowania jonizującego na strukturę i funkcjonowanie chromatyny komórek nowotworowych, zagadnienia związane z opornością na radioterapię – projekt realizowany we współpracy z Uniwersytetem Sztokholmskim;

- rola szczepień przeciw infekcjom bakteryjnym u chorych leczonych na nowotwory onkohematologiczne – projekt realizowany we współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie;

- pozakomórkowe kwasy nukleinowe oraz krążące komórki nowotworowe (CTC) – „biopsja płynów” – nowoczesne narzędzie dla personalizacji leczenia onkologicznego;

- sita molekularne dla wykrywania CTC – projekt realizowany we współpracy z Wojskową Akademią Techniczną;

- nanotechnologie – zastosowanie nanocząstek w diagnostyce i leczeniu chorób nowotworowych – projekt realizowany we współpracy z Instytutem Fizyki PAN;

- projekty kliniczno – laboratoryjne – poszukiwanie nowych markerów dla diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych realizowane we współpracy z ośrodkami w kraju i zagranicą (NCI, Waszyngton, USA). Jesteśmy otwarci na współpracę.

Uznany ośrodek leczniczo - badawczy

W Świętokrzyskim Centrum Onkologii powstają projekty badawcze, które znajdują zastosowanie w praktyce klinicznej, wytyczane są nowe ścieżki w diagnostyce i terapii onkologicznej. Klinika Ginekologii, uznany w kraju ośrodek leczniczo - badawczy, przyjęty w struktury Środkowoeuropejskiej Grupy Badawczej ds. Ginekologii Onkologicznej, Europejskiej Sieci ds. Badań nad Zindywidualizowanym Leczeniem Nowotworów Trzonu Macicy, prowadzi warsztaty laparoskopii dla ginekologów z całej Polski, jako jedna z niewielu w kraju dysponuje kolumną laparoskopową z możliwością obrazowania 3D i laserem, wykonuje zabiegi laparoskopowe z wykorzystaniem noża wodnego.

W Klinice Endokrynologii prowadzone są badania nad nowymi metodami diagnostyki i leczenia raka tarczycy.

Klinika Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi jako jedyna w Polsce standardowo wykonuje zabiegi jednoczasowej implantacji protezy głosowej u wszystkich chorych wymagających usunięcia krtani.

W Klinice Urologii przeprowadzane są pionierskie zabiegi z wykorzystaniem technik laparoskopowych, opracowywane są nowe techniki leczenia nowotworów i nienowotworowych chorób układu moczowo -płciowego.

Opracowany w Klinice Hematologii i Transplantacji Szpiku schemat szczepień jest przełomowym odkryciem dla poprawy odporności chorych na białaczkę. ŚCO leczy pacjentów nie tylko z województwa świętokrzyskiego ale również z całej Polski.

Dla wygody pacjentów uruchomiliśmy call center, za pośrednictwem którego można zarejestrować się telefonicznie do poradni oraz uzyskać praktyczne informacje o przygotowaniu się do badań, zabiegów diagnostycznych i leczniczych. Szpital wydaje pismo "Amicus" - bezpłatny kwartalnik dla pacjentów onkologicznych.

 

Wielospecjalistyczna opieka

W naszym Centrum posiadamy obecnie 30 poradni, 14 działów w tym chemioterapię dzienną i kliniki oraz 15 zakładów diagnostycznych, rehabilitację i Hospicjum. To duży potencjał. Rocznie udzielamy około 228 000 porad, mamy 22 000 hospitalizacji i 20 000 pobytów w ośrodkach dziennych. Nasza Onkologia to miejsce, w którym pacjent może być leczony kompleksowo. Trzeba pamiętać, że pacjent onkologiczny przychodzi nie tylko z nowotworem, ale zazwyczaj ma szereg schorzeń współtowarzyszących: cukrzycę, nadciśnienie, chorobę wieńcową, choroby nerek, wątroby. Jeżeli przed leczeniem nie pochyli się nad nim zespół lekarzy różnych specjalności, którzy ze sobą rozmawiają na temat tego pacjenta, to nie będziemy w stanie mu pomóc. Ta wielospecjalistyczna opieka stanowi o naszej wyjątkowości . Mówi się, że za dużo pacjentów przebywa w łóżkach, ale przecież żaden z nich nie przychodzi tu dla przyjemności, czasami chorego trzeba najpierw doprowadzić do takiego stanu, żeby mógł bezpiecznie przejść leczenie onkologiczne. Dla onkologii najbardziej wiarygodnym wskaźnikiem efektywności działania są 5-letnie przeżycia na nowotwory złośliwe. Przeprowadzone badania wykazują jednoznacznie, że przed 1995 rokiem (zanim Świętokrzyskie Centrum Onkologii rozpoczęło działalność), odsetek przeżyć w naszym województwie wynosił 34%. Obecnie odsetek 5-letnich przeżyć wynosi 60%. Spójrzmy, ile to uratowanych istnień ludzkich. To chyba najlepsza odpowiedź, że Świętokrzyskie Centrum Onkologii służy ludziom. Obecnie skuteczne leczenie polega na całościowym spojrzeniu na pacjenta, a dopiero wówczas można zastosować leczenie spersonalizowane, właściwe dla konkretnego chorego. Już w tej chwili obserwujemy, że choroby nowotworowe stają się chorobami przewlekłymi, a cierpiący na nie ludzie żyją coraz dłużej.

 

Dr hab. n. med. profesor UJK Stanisław Góźdź jest kierownikiem Kliniki Onkologii Klinicznej, specjalistą radioterapii, onkologii klinicznej, chemioterapii, medycyny społecznej, neurologii. 

W skład Kliniki Onkologii Klinicznej wchodzą: oddział chemioterapii; Poradnia Chemioterapii; oddział chemioterapii dziennej. Klinika prowadzi diagnostykę i leczenie systemowe chorych z każdym typem nowotworu (zarówno litym, jak i układowym). Specjalizujemy się w leczeniu: raka piersi, raka jelita grubego, raka płuc, mięsaków, czerniaka, ziarnic. W ramach pełnoprofilowego systemowego leczenia chorych stosujemy: leki cytotoksyczne (chemioterapia), leki hormonalne (hormonoterapia), leki ukierunkowane na określone cele molekularne (terapie celowane), leki stymulujące układ odpornościowy (immunoterapia). Prowadzimy leczenie przeciwnowotworowe także w skojarzeniu z innymi metodami leczenia miejscowego, takimi jak: chirurgia i radioterapia.

nauka innowacje biznes

 • logo na www Wydzia Chemii UJ 
 • wat 75 
 • logo wcy na www png
 • LOGO 55 lecie na www
 • wczt uam
 • IEn logo kopia
 • iitd pan
 • imol pan
 • sco kielce
 • 70 lecie wmw upp
 • wmw upp
 • IGSMiE logo PL CMYK
 • UP logo

 

 

Kontakt

Newsletter

Get latest updates and offers.
Poland Business Guide 2024