Warsaw Business Guide - logo

NAUKA INNOWACJE BIZNES

„Medycyna personalizowana i diagnostyka molekularna – filary nowoczesnej onkologii”

Czytaj więcej...

  Izabela Blimel, Nauka i Biznes / Medycyna i Zdrowie: Panie profesorze, proszę w kilku słowach powiedzieć, jak dziś prezentuje się Klinika? Prof. dr hab. med. Piotr Rutkowski, Kierownik Kliniki: Jest to przede wszystkim Klinika, która działa w modelowy sposób. Zespół Kliniki koncentruje się w swojej działalności diagnostycznej, leczniczej i naukowej (w tym badań klinicznych) na trzech grupach chorych: na mięsaki tkanek miękkich, na mięsaki kości i na czerniaki skóry. Atutem naszej Kliniki jest wielospecjalistyczny zespół składający się z dziewięciu onkologów klinicznych, ośmiu chirurgów onkologów i dwóch radioterapeutów pracujących wraz z czterema pielęgniarkami naukowymi, a także rehabilitant i koordynator immunoterapii oraz współpracuje z nami dwóch radiologów i trzech patomorfologów, a także biolog molekularny.

Czytaj więcej...

Mariusz Blimel: Jakby Pan podsumował działalność Szpitala, od kiedy jest Pan jego Dyrektorem?   Dr n. med. Marian Przylepa, Dyrektor SPSK Nr 4: Rok 2014 r. skłania do dokonywania różnych podsumowań, bowiem przypada w nim jubileusz 50-lecia SPSK-4, który zamierzamy obchodzić bardzo uroczyście i podjęliśmy już szereg działań upamiętniających rocznicę. Podsumowanie działalności szpitala z perspektywy 32 lat zarządzania przeze mnie jednostką wymaga przywołania pewnych faktów historycznych, zmian zachodzących w jego statusie prawnym – od jednostki budżetowej finansowanej centralnie, po samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej z osobowością prawną,  finansowany od 1998 r. w ramach systemu ubezpieczeń zdrowotnych.

Czytaj więcej...

Polecamy Państwu najnowsze wydanie pisma MEDYCYNY I ZDROWIA nr 1 2014, poświęcone nowocześnie zarządzanym i  najlepszym szpitalom w Polsce, Medycynie XXI wieku, strategii rozwoju szpitali. Sądzę, że z roku na rok możemy być coraz bardziej dumni i zadowoleni z tego jak rozwija się w Polsce medycyna, służba zdrowie i opieka nad nami pacjentami. Odwiedziłem w ubiegłym roku około dziesiątki szpitali (myślę, że było ich ok. 200) rozmieszczonych na obszarze całej Polski. Od wielkich szpitali klinicznych jak Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie, SPSK 1 w Szczecinie, czy USK w Białymstoku, poprzez szpitale specjalistyczne i wojewódzkie (np.: w Elblągu, Tarnowie,  Olsztynie, Mielcu, Grudziądzu, Nysie, Zielonej Górze itd.), do powiatowych. Wspomnieć należy również o szpital zorganizowanych w spółki z o.o. jak np.: w Polanicy Zdrój, Tomaszowie Maz., Gdyni itp.

Czytaj więcej...

prof. dr hab. n. med. Bogusław Maciejewski - Radioterapia
Prof. Bogusław Maciejewski, dyrektor Centrum Onkologii w Gliwicach: Nie osiągnąłbym sukcesu zawodowego, gdyby nie naukowcy, którzy bezinteresownie wprowadzili mnie w środowisko w Stanach Zjednoczonych, oni otworzyli przede mną drzwi. W moim przekonaniu payback polega na tym, aby przekazać te osiągnięcia i dorobek kolejnym pokoleniom. Ciągłość jest największym osiągnieciem...

Czytaj więcej...

    Mariusz Blimel: Jakby Pani opisała  działalność Szpitala? Renata Jażdż-Zaleska, Prezes SCM w Polanicy Zdrój: Szpital w Polanicy jest szpitalem wielospecjalistycznym zabiegowym, pracującym w systemie 24 godzinnym jako szpital ostrodyżurowy. Szpital został przekształcony w 2012 roku w spółkę kapitałową, jednoosobową spółkę Skarbu Państwa, jako pierwszy szpital rządowy w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej. Jedynym właścicielem  jest Skarb Państwa. Posiadamy 13 oddziałów i wiele poradni specjalistycznych. W naszym Szpitalu znajduje się, między innymi, chirurgia plastyczna dla dzieci i dla dorosłych. Zajmujemy się najcięższymi przypadkami wad wrodzonych u dzieci w obrębie twarzo-czaszki. Jest to największy oddział chirurgii plastycznej w Polsce zarówno pod względem liczby wykonywanych zabiegów, jak i pod względem liczby zatrudnionych specjalistów.

Czytaj więcej...

nauka innowacje biznes

 • logo na www Wydzia Chemii UJ 
 • wat 75 
 • logo wcy na www png
 • LOGO 55 lecie na www
 • wczt uam
 • IEn logo kopia
 • iitd pan
 • imol pan
 • sco kielce
 • 70 lecie wmw upp
 • wmw upp
 • IGSMiE logo PL CMYK
 • UP logo

 

 

Kontakt

Newsletter

Get latest updates and offers.
Poland Business Guide 2024