Warsaw Business Guide - logo

NAUKA INNOWACJE BIZNES

Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych GUMedu
Kierownik: Prof. dr hab. med. Bolesław Rutkowski
Obszar działalności naukowej:
Badania nad epidemiologią przewlekłej choroby nerek i zaburzeniami gospodarki węglowodanowej i lipidowej w przewlekłej chorobie nerek, doskonalenie metod farmakologicznej nefroprotekcji, a także optymalizacja leczenia nerkozastępczego; obserwacje hematologicznego i pozahematologicznego działania czynników stymulujących erytropoezę, badania nad patogenezą toksemii mocznicowej. Najważniejsze osiągnięcia:
Zespół przeprowadził jedyne w Polsce i w Europie Środkowej populacyjne badania epidemiologiczne, które wskazują że podobnie jak w innych krajach na świecie, co 10 Polak cierpi na przewlekłą chorobę nerek. Zaobserwowano, że hipertrigliceridemia obserwowana u pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek zależy nie tylko od zahamowania lipolizy, ale również od wzmożonej lipogenezy. Wykryto i opisano nową grupę toksyn mocznicowych. Opracowano i wprowadzeno w życie unowocześnione standardy w zakresie hemodializy , dializy otrzewnowej oraz wyprzedzającego przeszczepienia nerek. Corocznie zespół przygotowuje i publikuje „Raport o stanie leczenia nerkozastępczego w Polsce”. Udowodniono, że podwójna blokada układu renina-angiotensyna-aldosteron daje lepsze wyniki nefroprotekcji u pacjentów z białkomoczem, a czynniki stymulujące erytopoezę posiadają również wpływ na układ immunologiczny.

Oferta usługowo-badawcza:
Prowadzenie badań klinicznych, a także badań wdrożeniowych w zakresie terapii chorób nerek.

nauka innowacje biznes

 • logo na www Wydzia Chemii UJ 
 • wat 75 
 • logo wcy na www png
 • LOGO 55 lecie na www
 • wczt uam
 • IEn logo kopia
 • iitd pan
 • imol pan
 • sco kielce
 • 70 lecie wmw upp
 • wmw upp
 • IGSMiE logo PL CMYK
 • UP logo

 

 

Kontakt

Newsletter

Get latest updates and offers.
Poland Business Guide 2024