Warsaw Business Guide - logo

NAUKA INNOWACJE BIZNES

Katedra i Zakład Fizjopatologii GUMedu
Kierownik: Prof. dr hab. med. Jacek M. Witkowski
Obszar działalności naukowej: 

Dewizą zespołu jest: Videre, Scire, Intelligere (Widzieć, Wiedzieć, Rozumieć). Podstawowym obszarem naukowych zainteresowań jednostki jest badanie udziału zaburzeń funkcjonowania układu odpornościowego w przewlekłych chorobach zapalnych i procesach starzenia.

Zespół Katedry jest jednym z zaledwie paru w Polsce zajmujących się zagadnieniami biogerontologii – nauki o biologicznych podstawach procesu starzenia się człowieka w warunkach zdrowia i choroby. Przy użyciu najnowszych metod immunologii doświadczalnej, biologii molekularnej i biologii komórki naukowcy z Katedry poszukują odpowiedzi na pytania o podstawowe immunologiczne mechanizmy starzenia się, a także patomechanizmy tak ważnych społecznie (i potencjalnie przyspieszających starzenie się) chorób jak reumatoidalne zapalenie stawów, toczeń układowy, przewlekła choroba nerek, choroba Alzheimera i niektóre białaczki wywodzące się z komórek limfatycznych.
Najważniejsze osiągnięcia:
Do najnowszych odkryć dokonanych przez pracowników Katedry należy wykazanie zaniku ekspresji niektórych genów kontrolujących proces starzenia się (KLOTHO, ZNF-334) w limfocytach osób chorych na reumatoidalne zapalenie stawów i – analogicznie – u zdrowych osób w podeszłym wieku. Naukowcy w jednostce wykryli na komórkach układu odpornościowego obecność receptorów dla erytropoetyny (czynnika pobudzającego produkcję czerwonych krwinek) oraz stwierdzili ich ważne regulujące działanie. Wykryto także udział zaburzeń aktywności proteolitycznego systemu enzymatycznego kalpaina/kalpastatyna w patomechanizmie przewlekłej i ostrej białaczki limfoblastycznej. Opracowane zostały techniki pozwalające na wczesną diagnozę reumatoidalnego zapalenia stawów i odróżnienia tej choroby od innych zapalnych chorób stawów, jeszcze przed wystąpieniem typowych objawów klinicznych. Te ostanie badania, potencjalnie prowadzące do wcześniejszego, a więc znacznie skuteczniejszego leczenia, są obecnie przedmiotem procedury patentowej.

Oferta usługowo-badawcza:

Wczesna przedkliniczna diagnostyka różnicowa chorób reumatycznych. Ocena aktywności systemu kalpaina/kalpastatyna w różnych układach komórkowych.

nauka innowacje biznes

 • logo na www Wydzia Chemii UJ 
 • wat 75 
 • logo wcy na www png
 • LOGO 55 lecie na www
 • wczt uam
 • IEn logo kopia
 • iitd pan
 • imol pan
 • sco kielce
 • 70 lecie wmw upp
 • wmw upp
 • IGSMiE logo PL CMYK
 • UP logo

 

 

Kontakt

Newsletter

Get latest updates and offers.
Poland Business Guide 2024