Warsaw Business Guide - logo

NAUKA INNOWACJE BIZNES


Dr hab. Dariusz Wysocki prof. US - Katedra Anatomii i Zoologii Kręgowców.


Temat badań Katedry Anatomii i Zoologii Kręgowców: biologia i etologia miejskiej populacji kosa Turdus me-rula w Szczecinie. Badania w Katedrze dotyczą również ochrony obszarów chronionych systemem Natura 2000 na terenie województwa zachodniopomorskiego, oraz unerwienie narządów wewnętrznych ptaków.


 

nauka innowacje biznes

 • logo na www Wydzia Chemii UJ 
 • wat 75 
 • logo wcy na www png
 • LOGO 55 lecie na www
 • wczt uam
 • IEn logo kopia
 • iitd pan
 • imol pan
 • sco kielce
 • 70 lecie wmw upp
 • wmw upp
 • IGSMiE logo PL CMYK
 • UP logo

 

 

Kontakt

Newsletter

Get latest updates and offers.
Poland Business Guide 2024