Warsaw Business Guide - logo

NAUKA INNOWACJE BIZNES


Prof. dr hab. Stanisława Rogalska - Biologii Komórki.
Tematyka badań Katedry Biologii Komórki: analiza sekwencyjna i stopnia metyzacji loci Secu żyta Secale cereale w mieszańcach pszenno – żytnich, analiza RAPD – PCR odmian syntetycznych i ekotypów lucerny.

Główne kierunki prac naukowych: analizy kariologiczne rodzaju Secale, identyfikacja chromosomowa specyficznych sekwencji nukleotydowych DNA takich jak geny i transpozony za pomocą techniki FISH i Giemzy, badania filogenetyczne z wykorzystaniem techniki GISH; analiza zachowania się chromosomów w mejozie u mieszańców pszenno-żytnich, identyfikacja chromosomów zaangażowanych w określony typ zaburzeń za pomocą metod GISH i Giemzy; obserwacja zmian epigenetycznych, takich jak częstotliwość i wzór metylacji w wybranych genach u mieszańców pszenno-żytnich i ich genomach rodzicielskich; analiza polimorfizmu białek izoenzymatycznych u roślin użytecznych gospodarczo.
Zespół badawczy:
Dr Lidia Skuza, dr Magdalena Achrem, dr Renata Słominska – Walkowiak, mgr Ewa Filip, mgr Anna Kalinka, mgr Izabela Szućko.


nauka innowacje biznes

 • logo na www Wydzia Chemii UJ 
 • wat 75 
 • logo wcy na www png
 • LOGO 55 lecie na www
 • wczt uam
 • IEn logo kopia
 • iitd pan
 • imol pan
 • sco kielce
 • 70 lecie wmw upp
 • wmw upp
 • IGSMiE logo PL CMYK
 • UP logo

 

 

Kontakt

Newsletter

Get latest updates and offers.
Poland Business Guide 2024