Warsaw Business Guide - logo

NAUKA INNOWACJE BIZNES

 

Kierownik: prof. dr hab. Stanisław Mazur

 

Główne zadania badawcze grupy DEPOS obejmują:

 1. Rekonstrukcję architektury basenów sedymentacyjnych przy użyciu zintegrowanych danych terenowych, otworowych, paleontologicznych, geofizycznych (grawimetrycznych, magnetycznych i sejsmicznych) i geochemicznych oraz modelowań strukturalnych i geofizycznych. 
 2. Badanie zależności przestrzennych i czasowych pomiędzy wypełnieniem basenów, ich obszarami źródłowymi oraz procesami depozycji. Studia proweniencji wypełnień basenów w oparciu o analizy instrumentalne detrytusu dla identyfikacji obszarów źródłowych i rekonstrukcji ich ewolucji tektonotermalnej. 
 3. Analizę wypełnienia osadowego basenów przy użyciu metod stratygrafii, stratygrafii sekwencyjnej, analizy facjalnej, sedymentologii i termochronologii (metod trakowych) w celu poznania tempa depozycji oraz modelowania historii termicznej i warunków pogrzebania.
 4. Określenie tempa depozycji i identyfikacja depocentrów oraz warunków pogrzebania sukcesji osadowych.
 5. Integracja analizy struktury basenów z szerszymi modelami tektonicznymi i modelami systemów naftowych.
 6. Rekonstrukcja paleośrodowisk w czasie sedymentacji cyklicznej i zdarzeń globalnych.

Fig 3 kopia

 Integracja tektoniki i modelowania geofizycznego. Przekroje przechodzące przez system środkowoeuropejskich basenów sedymentacyjnych Mazur et al. (2021) - zasoby ING PAN.

 

DEPOS to multidyscyplinarna, międzynarodowa grupa 13 naukowców z Polski, Kanady i Włoch: 

Dr. Aneta Anczkiewicz, Dr. Christopher Barnes (Kanada), Dr hab. prof. Maciej Bojanowski, Dr. Michał Bukała, Dr hab. Przemysław Gedl, MSc. Stefano Giunti (doktorant, Włochy), Mgr. Inż. Maciej Jeż (doktorant), MSc. Nadine Kanik (Kanada), Dr hab. Artur Kędzior, Prof. dr Hab. Stanisław Mazur (kierownik), Dr Mateusz Mikołajczak, Dr Mariusz Paszkowski, Mgr. Inż. Małgorzata Ponikowska (doktorantka)

Kierownik grupy, Stanisław Mazur, jest profesorem tektoniki i geofizyki stosowanej w Instytucie Nauk Geologicznych PAN (od 2018). Doktorat z geologii strukturalnej uzyskał na Uniwersytecie Wrocławskim. Następnie odbył staż z geologii strukturalnej w University College Dublin (1994) i dwuletni staż podoktorski w GeoforschungsZentrum Potsdam (2003-2004). Przed podjęciem pracy w ING PAN przez 11 lat pracował w brytyjskich firmach konsultingowych pracujących dla przemysłu naftowego (Getech, ARKeX), gdzie sprawował nadzór merytoryczny nad projektami badawczymi. Był także wizytującym pracownikiem naukowym na Uniwersytecie w Leeds w latach 2008-2011 i 2014-2020. Jest autorem lub współautorem ponad 70 recenzowanych artykułów naukowych, które uzyskały indeks Hirscha równy 25, z ponad 1900 niezależnych cytowań (Web of Science). 

Zapleczem badawczym grupy jest laboratorium analiz trakowych (A. Anczkiewicz) oraz szeroki zestaw programów komputerowych służących obróbce danych geofizycznych, i geologicznych ich integracji oraz modelowaniu numerycznemu takich jak Oasis montaj (Geosoft), ArcGIS (Esri), Studio RM (Datamine), GETGrid (Getech), Petrel (Schlunberger). Posługujemy się także własnymi kodami stworzonymi w MATLABie i Pythonie.

Posiadamy szeroką sieć współpracy międzynarodowej w skład której wchodzą Czeska Służba Geologiczna (K. Schulmann), Uniwersytet w Leeds (C. Green), Uniwersytet w Getyndze (I. Dunkl), Uniwersytet w Uppsali (J. Majka, C. Schiffer), Uniwersytet w Iowa (B. McClelland), Ukraińską Akademią Nauk (S. Stovba) i wieloma innymi instytucjami naukowymi. W Polsce blisko współpracujemy z Instytutem Geofizyki PAN (M. Malinowski, W. Jóźwiak, T. Janik).

W latach 2017-2020 pracownicy DEPOSu byli zaangażowani w 6 projektów finansowanych przez NCN, 1 przez NCBiR i 3 przez polski przemysł naftowy. Opublikowali 68 publikacji mających Impact Factor i wyszczególnionych w wykazie MEiN. Przykładami najnowszych publikacji zespołu są:

Mazur, S., Malinowski, M., Maystrenko, Y.P., Gągała, Ł., 2021. Pre-existing lithospheric weak zone and its impact on continental rifting–The Mid-Polish Trough, Central European Basin System. Global and Planetary Change, 198, 103417.

Paszkowski, M., Budzyń, B., Mazur, S., Sláma, J., Środoń, J., Millar, I.L., Shumlyanskyy, L., Kędzior, A., Liivamägi, S., 2021. Detrital zircon U-Pb and Hf constraints on provenance and timing of deposition of the Mesoproterozoic to Cambrian sedimentary cover of the East European Craton, part II: Ukraine. Precambrian Research, 362, 106282.

Botor, D., Mazur, S., Anczkiewicz, A.A., Dunkl, I., Golonka, J., 2021. Thermal history of the East European Platform margin in Poland based on apatite and zircon low-temperature thermochronology. Solid Earth, 12(8), 1899-1930.

Mikolajczak, M., Barmuta, J., Ponikowska, M., Mazur, S., Starzec, K., 2021. Depth-to-basement study for the western Polish Outer Carpathians from three-dimensional joint inversion of gravity and magnetic data. Journal of Geosciences, 66(1), 15-36.

 (materiał - zasoby ING PAN)

 

nauka innowacje biznes

 • logo na www Wydzia Chemii UJ 
 • wat 75 
 • logo wcy na www png
 • LOGO 55 lecie na www
 • wczt uam
 • IEn logo kopia
 • iitd pan
 • imol pan
 • sco kielce
 • 70 lecie wmw upp
 • wmw upp
 • IGSMiE logo PL CMYK
 • UP logo

 

 

Kontakt

Newsletter

Get latest updates and offers.
Poland Business Guide 2024