Warsaw Business Guide - logo

NAUKA INNOWACJE BIZNES

 

 

Kierownik zespołu: dr hab. Bartosz Budzyń, prof. ING PAN

 

logo petrogenProwadzone przez nas badania mineralogiczne, petrologiczne i geochemiczne koncentrują się głównie na procesach zachodzących w mikro- i nanoskali, których interpretacje nierzadko wykorzystywane są w rekonstrukcjach procesów geologicznych zachodzących w skali całych orogenów. Badania realizowane są w laboratoriach krajowych i zagranicznych przy wykorzystaniu nowoczesnej aparatury, w tym mikrosondy elektronowej (EPMA), spektrometrii mas (LA-ICP-MS, SIMS, ID-TIMS, GS-IRMS) oraz transmisyjnej mikroskopii elektronowej (TEM). 

Petrogen 3Tematyka prowadzonych przez nas projektów badawczych obejmuje: wpływ systemu hydrotermalnego w późnym archaiku na skład środowiska abiotycznego; transformacje minerałów w procesach przeobrażeń monacytu i ksenotymu w nano- i mikroskali oraz wpływ przeobrażeń metasomatycznych na zapis wieków U-Th-Pb; charakter kambro-ordowickiego bimodalnego magmatyzmu w północnej Gondwanie w świetle cech geochemicznych i izotopowych skał NE części Masywu Czeskiego; ewolucja magmowa i pomagmowa archaicznego sanukitoidu z kratonu Singhbhum w Indiach; opracowanie nowych materiałów odniesienia (wzorców) do datowania apatytu metodą U-Pb oraz monacytu metodą U-Th-Pb; badania płonących hałd jako "nowoczesnych wulkanów"; badania dyferencjacji siarczków i wzbogacenia w metale w dolnej skorupie oceanicznej na podstawie badań próbek z odwiertów. Badania obejmują ponadto zaganienia związane z powstawaniem endogenicznych złóż metali na Marsie w świetle nowych danych z sondy ExoMars/TGO i meteorytów marsjańskich, jak również opracowanie nowej metody teledetekcji do badania skał na powierzchni Marsa na podstawie ich właściwości termicznych. Projekty badawcze realizowane są przy szerokiej współpracy z ośrodkami naukowo-badawczymi w kraju i zagranicą (m.in. Czechy, Estonia, Francja, Indie, Niemcy, Norwegia, RPA, Słowacja, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania, USA). Aktualnie realizowanych jest 6 grantów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki – 5 projektów Opus oraz 1 projekt Sonata.

(fot. zasoby ING PAN)

nauka innowacje biznes

 • logo na www Wydzia Chemii UJ 
 • wat 75 
 • logo wcy na www png
 • LOGO 55 lecie na www
 • wczt uam
 • IEn logo kopia
 • iitd pan
 • imol pan
 • sco kielce
 • 70 lecie wmw upp
 • wmw upp
 • IGSMiE logo PL CMYK
 • UP logo

 

 

Kontakt

Newsletter

Get latest updates and offers.
Poland Business Guide 2024