Warsaw Business Guide - logo

NAUKA INNOWACJE BIZNES

Prof. dr hab. Jolanta Tarasiuk - Temat badań Katedry Biochemii: Badanie mechanizmów oporności wielolekowej komórek nowotworowych.
Głównym kierunkiem prac naukowych Katedry Biochemii jest badanie mechanizmów oporności wieloleko-wej MDR (ang. multidrug resistance) komórek nowotworowych, związanych z nadaktywnością białek eksportu-jących leki z komórek opornych. Naczelnym celem tych prac jest stworzenie podstaw dla racjonalnego projek-towania związków przeciwnowotworowych zachowujących aktywność w stosunku do komórek o oporności wielolekowej, jak również opracowanie strategii przywracania aktywności ważnych klinicznie chemioterapeuty-ków, które utraciły swoje działanie w stosunku do komórek o oporności wielolekowej.


nauka innowacje biznes

 • logo na www Wydzia Chemii UJ 
 • wat 75 
 • logo wcy na www png
 • LOGO 55 lecie na www
 • wczt uam
 • IEn logo kopia
 • iitd pan
 • imol pan
 • sco kielce
 • 70 lecie wmw upp
 • wmw upp
 • IGSMiE logo PL CMYK
 • UP logo

 

 

Kontakt

Newsletter

Get latest updates and offers.
Poland Business Guide 2024