Warsaw Business Guide - logo

NAUKA INNOWACJE BIZNES


Prof. dr hab. Bogumiła Skotarczak - Temat badań Katedry Genetyki: zwierzęta łowne jako rezerwuar patogenów odkleszczowych.
Badania naukowe katedry dotyczą m.in. wykrywania metodami molekularnymi patogenów odkleszczowych zarówno w krwi zwierząt oraz ludzi jak i w kleszczach, badań genetyczno-populacyjnych czterech gatunków raków występujących na terenie Polski, badań z zakresu genetyki populacyjnej różnych gatunków małży słodkowodnych o dużym znaczeniu ekologicznym. Najnowsze badania dotyczą polimorfizmu genetycznego, filogenetyki i identyfikacji gatunków z rodzaju Paramecium.


nauka innowacje biznes

 • logo na www Wydzia Chemii UJ 
 • wat 75 
 • logo wcy na www png
 • LOGO 55 lecie na www
 • wczt uam
 • IEn logo kopia
 • iitd pan
 • imol pan
 • sco kielce
 • 70 lecie wmw upp
 • wmw upp
 • IGSMiE logo PL CMYK
 • UP logo

 

 

Kontakt

Newsletter

Get latest updates and offers.
Poland Business Guide 2024