Warsaw Business Guide - logo

NAUKA INNOWACJE BIZNES

Studenci Politechniki Gdańskiej zdobywają liczne nagrody i wyróżnienia przyznawane przez instytucje krajowe i międzynarodowe. Oto niektóre przykłady z roku 2015. Dwa tytuły mistrzów świata – w swoich kategoriach problemowych – podczas finałów „Odysei Umysłów” w Stanach Zjednoczonych zdobyły drużyny, w których składzie znajdowali się studenci naszej Uczelni. 

Czytaj więcej...

Na UW istnieje pełne zrozumienie co do tego, że zarówno  międzynarodowa współpraca naukowa, jak i współpraca z biznesem stanowią bardzo ważne czynniki w rozwoju Uczelni.(...) Niemal wszyscy zdają sobie obecnie sprawę z tego, że bez współpracy zarówno krajowej, jak i międzynarodowej w obszarze badań i biznesu rozwój uczelni jest niemal niemożliwy. Wymiana doświadczeń, tworzenie grup badawczych oraz platform naukowo-biznesowych jest już codziennością.   

Czytaj więcej...

Stworzyliśmy już taką modelową jednostkę, którą jest Małopolskie Centrum Biotechnologii UJ (MCB). 

Czytaj więcej...

Prof. dr hab. Mirosław Szreder, Prorektor ds. Rozwoju i Finansów Uniwersytetu Gdańskiego w rozmowie z Mariuszem Blimelem do pisma Nauka i Biznes.     Mariusz Blimel: Uniwersytet Gdański przeżywa okres rozkwitu, czy renesansu, jakie istotne zmiany nastąpiły w Uczelni w obszarze infrastruktury? Prof. dr hab. Mirosław Szreder, Prorektor ds. Rozwoju i Finansów Uniwersytetu Gdańskiego: W ostatnich latach Uniwersytet Gdański wyróżnia się wśród innych uczelni wartością zdobytych środków zarówno zagranicznych, jak i krajowych na rozbudowę infrastruktury. Uniwersytet Gdański aż do 2000 roku był rozproszony w różnych częściach Trójmiasta. Obecnie powstaje nowoczesny, na miarę XXI wieku kampus, co dla nas oznacza szansę na bycie z najlepszymi w zakresie kształcenia i badań naukowych.

Czytaj więcej...

  Mariusz Blimel: Jak Pan Profesor ocenia działalność badawczą Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, zwłaszcza w relacjach międzynarodowych? Prof. Tadeusz Trziszka, Prorektor  ds. nauki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu: Skalę naszej działalności badawczej obrazują liczby: średnio 60 patentów uzyskiwanych rocznie. W ubiegłym, 2014 roku, wcale nie najlepszym – tylko w ramach działalności statutowej realizowaliśmy 215 zadań badawczych, do tego 93 granty finansowane z NCN i NCBiR i  90 dużych projektów badawczych dla podmiotów gospodarczych. Ale aspiracje i możliwości mamy znacznie większe.

Czytaj więcej...

Jubileusz  110-lecia  Politechniki Gdańskiej   Mariusz Blimel: Politechnika Gdańska obchodzi w tym roku jubileusz 110-lecia, jaki jest cel tych obchodów? Prof. Henryk Krawczyk, rektor Politechniki Gdańskiej: Już po raz trzeci z rzędu nawiązujący do początków powstania Politechniki Gdańskiej (90-lecie, 100-lecie i obecne 110-lecie). W historii Politechniki Gdańskiej wyróżnić możemy pięć głównych okresów nawiązując do dziejów Polski: lata 1904 ÷ 1918 – zabór pruski, 1919 ÷ 1938 – Wolne Miasto Gdańsk, 1939 ÷ 1945 – okupacja hitlerowska, 1945 ÷ 1989 – okres komunistyczny PRL, 1989 ÷ obecnie – III Rzeczpospolita, okres w którym uzyskano przynależność do NATO i Unii Europejskiej. Przed 1989 rokiem uroczystości jubileuszowe odnoszono tylko do okresu PRL, ostatnio akcentowano dwa Jubileusze: rok 1904 oraz rok 1945.

Czytaj więcej...

Dr hab. n. med. Joanna Jędrzejczak, prof. nadzw., Dyrektor CMKP w rozmowie z Mariuszem Blimelem na łamach Nauki i Biznesu   Nauka i Biznes, Mariusz Blimel: Jak doszło do powstania  i czym zajmuje się CMKP? Dr hab. n. med. Joanna Jędrzejczak, prof. nadzw., Dyrektor CMKP: Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego zostało utworzone przez Radę Ministrów rozporządzeniem z 9 października 1970 r. jako samodzielna placówka naukowo-dydaktyczna, z własnym statutem, prawem nadawania stopni naukowych oraz zacnym gronem profesorskim. W ciągu ponad 40 lat nasza uczelnia udowodniła konieczność swojego istnienia, odgrywając ważną rolę w kształceniu i rozwoju kadr ochrony zdrowia.

Czytaj więcej...

Nauka i Biznes, Mariusz Blimel: Dlaczego warto studiować w Śląskim Uniwersytecie Medycznym? Prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki, Rektor Uczelni: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach to uczelnia o 65-letniej tradycji. Od początku za swoją misję przyjmuje nowoczesne kształcenie studentów w zawodach medycznych, łącząc je z wychowaniem w duchu poszanowania wolności nauki, humanizmu i etyki. Atrakcyjna i zróżnicowana oferta dydaktyczna przyciąga z roku na rok coraz większą liczbę studentów, ponieważ uwzględnia zarówno potrzeby krajowego rynku usług medycznych, jak i preferencje potencjalnych kandydatów, pozwalając studiującej młodzieży zdobywać wiedzę na wysokim, światowym poziomie.

Czytaj więcej...

Mariusz Blimel, Nauka i Biznes:  Czy zdaniem Pana Rektora Pana gospodarka wyznacza trendy, kierunki kształcenia polskim uczelniom? Prof. dr hab. med. Wojciech Nowak, JM Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego W mojej opinii są to naczynia połączone, choć w przypadku uniwersytetów przełożenie nie jest takie bezpośrednie, jak w przypadku uczelni technicznych. Dlatego też, przy Uniwersytecie Jagiellońskim powołaliśmy Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU), które ma koordynować współpracę nauki z biznesem. Do głównych zadań CITTRU należą: prezentacja oferty technologicznej UJ oraz kreowanie współpracy z biznesem, popularyzacja wiedzy i promocja nowych metod komunikacji naukowej, a także aplikowanie o fundusze na rozwój uczelni.

Czytaj więcej...

      Sukcesy naukowe Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. prof. dr hab. n. med. Sławomir Majewski, Prorektor do spraw Nauki i Współpracy z Zagranicą:    

Czytaj więcej...

Nauka i Biznes, Mariusz Blimel: Dlaczego warto studiować w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu?  Prof. dr hab. Marek Ziętek, Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu : Uniwersytet Medyczny jest Uczelnią cechującą się długimi tradycjami kształcenia medycznego. Wciąż rozwijająca się baza naukowo-dydaktyczna przyczynia się do ciągłego podnoszenia jakości kształcenia na studiach. Przykładem mocnej pozycji uczelni jest wybudowanie Zintegrowanego Centrum Edukacji i Innowacji Wydziału Farmaceutycznego. Tym samym powstał jeden z największych i najnowocześniejszych w Europie kompleksów medyczno-naukowych.

Czytaj więcej...

Prof. Paweł Górski, Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi: Udaje nam się łączyć ideę uniwersytetu jako przedsiębiorstwa naukowo-dydaktycznego z tradycyjną misją cywilizacyjną.(...)  uniwersytet ma znakomitą kadrę naukową. W rankingach nieparametrycznych, a więc takich, które nie przeliczają osiągnięć na liczbę pracowników, znajdujemy się na drugiej pozycji w Polsce. W wielu dziedzinach nauki wyprzedzamy większość uczelni o podobnym profilu i w kraju, i w całej Europie.

Czytaj więcej...

nauka innowacje biznes

 • logo na www Wydzia Chemii UJ 
 • wat 75 
 • logo wcy na www png
 • LOGO 55 lecie na www
 • wczt uam
 • IEn logo kopia
 • iitd pan
 • imol pan
 • sco kielce
 • 70 lecie wmw upp
 • wmw upp
 • IGSMiE logo PL CMYK
 • UP logo

 

 

Kontakt

Newsletter

Get latest updates and offers.
Poland Business Guide 2024