Warsaw Business Guide - logo

NAUKA INNOWACJE BIZNES

Zakład Nadciśnienia Tętniczego w Katedrze Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii  GUMedu Kierownik: Prof. dr hab. med. Krzysztof Narkiewicz Obszar działalności naukowej:  Badania dotyczące nadciśnienia tętniczego, chorób układu sercowo-naczyniowego oraz zespołu bezdechu obturacyjnego podczas snu, ze szczególnym uwzględnieniem roli współczulnego układu nerwowego.

Czytaj więcej...

Katedra i Zakład Biologii i Genetyki GUMeduKierownik: Prof. dr hab. n. med. Janusz Limon czł. PAN i PAU, Laureat Nagrody Fundacji na Rzecz Nauki PolskiejObszar działalności naukowej:Głównym zadaniem badań naukowych prowadzonych w Katedrze jest poznanie mechanizmów molekularnych odpowiedzialnych za patogenezę raka piersi i jajników, mięsaków tkanek miękkich oraz hiperlipidemii rodzinnej.

Czytaj więcej...

Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej GUMedu Kierownik: Dr hab. Wojciech Kamysz, prof. nzw.Obszar działalności naukowej: Problematyka naukowa Katedry koncentruje się przede wszystkim wokół poszukiwania związków aktywnych biologicznie, głównie peptydów przeciwdrobnoustrojowych.

Czytaj więcej...

Katedra Biofarmacji i Farmakodynamiki GUMeduKierownik: Prof. dr hab. Roman Kaliszan, czł. PAN i PAU, Laureat Nagrody Fundacji na Rzecz Nauki PolskiejObszar działalności naukowej: Nauki farmaceutyczne i związane z nimi podstawowe nauki chemiczno-biologiczne

Czytaj więcej...

Katedra i Klinika Onkologii i Radioterapii GUMeduKierownik: Prof. dr hab. n. med. Jacek JassemObszar działalności naukowej: Prowadząc leczenie chorych na nowotwory złośliwe przy użyciu promieniowania jonizującego oraz leków przeciwnowotworowych, zespół tworzy nowoczesną jednostkę badawczą, której głównym kierunkiem działalności są tzw. badania translacyjne, łączące zagadnienia biologii molekularnej i kliniki wybranych nowotworów.

Czytaj więcej...

Katedra i Klinika Hematologii i Transplantologii GUMeduKierownik: Prof. dr hab. med. Andrzej HellmannObszar działalności naukowej: Hematologia, koagulologia, transplantologia. M. in. prowadzone są badania molekularne w nowotworach mieloproliferacyjnych, co wykorzystywane jest w wytyczaniu standardów w terapii celowanej tych schorzeń. Zespół zajmuje się też badaniami chimeryzmu poprzeszczepowego.

Czytaj więcej...

Wprowadzenie W przeddzień nowego roku akademickiego 2010/11 ogłoszony został przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ranking jednostek naukowych w Polsce i z radością oraz dumą przyjęliśmy do wiadomości, że w najwyższej kategorii znalazły się wszystkie cztery wydziały naszej Uczelni: Lekarski, Nauk o Zdrowiu, Farmaceutyczny oraz Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii (zorganizowany przez GUMed i Uniwersytet Gdański), przy czym te dwa ostatnie wydziały wysunęły się na zdecydowanie czołowe miejsca w swoich kategoriach.

Czytaj więcej...

doc. dr hab. n. med. Dariusz Lange - Zakład Patologii Nowotworów
doc. dr hab. n. med. Barbara Bobek-Billewicz - Zakład Radiodiagnostyki

nauka innowacje biznes

 • logo na www Wydzia Chemii UJ 
 • wat 75 
 • logo wcy na www png
 • LOGO 55 lecie na www
 • wczt uam
 • IEn logo kopia
 • iitd pan
 • imol pan
 • sco kielce
 • 70 lecie wmw upp
 • wmw upp
 • IGSMiE logo PL CMYK
 • UP logo

 

 

Kontakt

Newsletter

Get latest updates and offers.
Poland Business Guide 2024