Warsaw Business Guide - logo

NAUKA INNOWACJE BIZNES

„Medycyna personalizowana i diagnostyka molekularna – filary nowoczesnej onkologii”

Czytaj więcej...

Laboratoria i projekty w Instytucie Fizyki Doświadczalnej (WMFiI UG) prof. dr hab. Marek Grinberg - kierownik w Zakładzie Spektroskopii Fazy Skondensowanej.

Czytaj więcej...

    Mocną stroną Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego jest najwyższa jakość badań naukowych. Potwierdzają ją liczne publikacje w prestiżowych międzynarodowych czasopismach, częste cytowania, nagrody międzynarodowe (np. w roku 2017 prof. Andrzej Udalski znalazł się w gronie laureatów niezwykle prestiżowej Nagrody im. Dana Davida1) oraz realizowane na Wydziale krajowe i międzynarodowe projekty badawcze. Specjalistyczne laboratoria Wydziału Fizyki są wyposażone w unikalną, nowoczesną aparaturę badawczą.

Czytaj więcej...

               Książkę pt.:"Mistrzowie Nauki- rzecz o zespołach naukowych" dedykujemy tym, którzy szukają inspiracji. Tym, którzy dają szansę życiu, aby ich zaskakiwało. Tym, którzy niespodziewanie budzą się z nowymi pomysłami i odnajdują w sobie energię, aby dokonywać rzeczy, wydawałoby się na pozór, niemożliwych. Zespołom naukowo-badawczym, uczonym, przedsiębiorcom, politykom, pasjonatom, menedżerom, finansistom, samorządowcom i wszystkim, którzy interesują się odkryciami, nauką, ekonomią, gospodarką czy innowacjami.  

Czytaj więcej...

  Celem projektu, między innymi, jest także pokazanie, że  naukę można uprawiać w różny sposób. Chcemy wykazać, że finasowanie nauki to  nie tylko granty naukowe, które pozyskujemy z wielu źródeł, ale również współpraca z otoczeniem gospodarczym. Naszym zadaniem jest przygotowanie oferty realizacji nie-rutynowych badań, w których kluczową rolę odgrywa specjalistyczna wiedza naukowców oraz unikatowa aparatura dostępna w CNBCh UW.  

Czytaj więcej...

Katedra i Zakład Fizjopatologii GUMeduKierownik: Prof. dr hab. med. Jacek M. WitkowskiObszar działalności naukowej:  Dewizą zespołu jest: Videre, Scire, Intelligere (Widzieć, Wiedzieć, Rozumieć). Podstawowym obszarem naukowych zainteresowań jednostki jest badanie udziału zaburzeń funkcjonowania układu odpornościowego w przewlekłych chorobach zapalnych i procesach starzenia.

Czytaj więcej...

Zakład Immunologii Klinicznej i Transplantologii w Katedrze Immunologii GUMedu Kierownik: Dr hab. med. Piotr Trzonkowski, prof. nzw. Obszar działalności naukowej: Immunologia oraz transplantologia, terapia komórkowa, nowoczesne metody diagnostyki układu immunologicznego u osób po przeszczepie nerki, poszukiwania nowych leków immunosupresyjnych. 

Czytaj więcej...

Zakład Medycyny Laboratoryjnej w Katedrze Biochemii Klinicznej GUMedu Kierownik: Prof. dr hab. med. Andrzej SzutowiczObszar działalności naukowej: Neurochemia – patomechanizmy choroby Alzheimera i innych encefalopatii cholinergicznych (modele komórkowe i zwierzęce); zaburzenia metabolizmu i funkcji płytek krwi oraz osoczowych czynników krzepnięcia; metabolizm lipoprotein i mechanizmy dyslipoproteinemii, a także diagnostyka laboratoryjna chorób nowotworowych ukierunkowana na nowe algorytmy diagnostyczne.

Czytaj więcej...

Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych GUMeduKierownik: Prof. dr hab. med. Bolesław RutkowskiObszar działalności naukowej: Badania nad epidemiologią przewlekłej choroby nerek i zaburzeniami gospodarki węglowodanowej i lipidowej w przewlekłej chorobie nerek, doskonalenie metod farmakologicznej nefroprotekcji, a także optymalizacja leczenia nerkozastępczego; obserwacje hematologicznego i pozahematologicznego działania czynników stymulujących erytropoezę, badania nad patogenezą toksemii mocznicowej.

Czytaj więcej...

nauka innowacje biznes

 • logo na www Wydzia Chemii UJ 
 • wat 75 
 • logo wcy na www png
 • LOGO 55 lecie na www
 • wczt uam
 • IEn logo kopia
 • iitd pan
 • imol pan
 • sco kielce
 • 70 lecie wmw upp
 • wmw upp
 • IGSMiE logo PL CMYK
 • UP logo

 

 

Kontakt

Newsletter

Get latest updates and offers.
Poland Business Guide 2024